Kids pizzas

 • Kids pizzas

   

  All the children's pizzas are thin Ø 25 cm.

 • KRÄSUPEA

  • 3,9 €

  tomato sauce, mozzarella + 1 extra their own choice
   

 • Sinki-Vinki

  • 3,9 €

  tomato sauce, mozzarella, ham

 • KUKELEEGU

  • 3,9 €

  tomato sauce, mozzarella, chicken fillet, pineapple

 • VÄIKE VAAL

  • 3,9 €

  tomato sauce, mozzarella, shrimp